Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti – sözlərin düzgün yazılışını bildirən, izahlı lüğətdən fərqli olaraq, yalnız yazılış qaydasını müəyyən edən dil vəsaitidir”

Davamı

Görkəmli şair və publisist İsa İsmayılzadə sağ olsaydı, bu il martın 15-də 75 yaşını qeyd edəcəkdik. Amma o, cəmi 57 il yaşadı. Bununla belə, İ.İsmayılzadə özündən sonra sanballı poetik və publisistik irs qoyub getdi. Bu yaz günlərində şairin xatirəsini anır, əsərlərinin daha da geniş yayılacağına, öz həqiqi dəyərini alacağına ümid edirik.

Davamı

Əjdahalar və dinozavrlar barədə bilmədikləriniz

Davamı

Plastik əməliyyat

Ədəbiyyat18.03.2016

(Hekayə)

Davamı

Novruz təbiətin oyanışını, gecə ilə gündüzün bərabərləşməsini, əkinçilik həyatının başlanğıcını, ölüb-dirilən təbiəti özündə təcəssüm etdirən ulu bayramdır. Novruzu bəzən Zərdüşt, bəzən isə İslam mədəniyyəti ilə bağlamağa çalışırlar. İran mədəniyyətində Novruz, Zərdüştün anadan olduğu, onun Avestanı dünyaya gətirdiyi gün və s. məsələlərlə əlaqələndirilir, yazın başlanması, gecə ilə gündüzün bərabərləşməsi, xeyir və şər qüvvələrin gücünün tarazlaşması, həm də bu andan etibarən Ahurəməzdanın timsalı olan işığın, Günəşin zülmətə, şərə, qara qüvvə rəmzi olan Əhrimənə qalib gəlməsi kimi başa düşülürdü.

Davamı

Novruz anımları

«Aydın Yol»çular18.03.2016

Dua

Ədəbiyyat18.03.2016

Sevimli müəllimim, elmi rəhbərim Aida xanım İmanquliyevanın unudulmaz xatirəsinə

Davamı

XX əsrin 70-ci illərindən etibarən Əmin ər-Reyhani yaradıcılığı Bakıda əhatəli araşdırmaya cəlb olunub. Ərəb məhcər ədəbiyyatının bu fenomen nümayəndəsinin Azərbaycanda ilkin tədqiqatçısı Azərbaycan şərqşünaslığının parlaq simalarından biri, görkəmli şərqşünas, filologiya elmləri doktoru, professor Aida xanım İmanquliyeva olub.

Davamı