Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti - sözlərin düzgün yazılış qaydasını bildirən dil vəsaitidir”

Davamı

Günah yazdadı

Ədəbiyyat23.09.2016

(Hekayə)

Davamı

Repressiyalar dövrünün kinosu

Mədəniyyət23.09.2016

30-cu illərdə Azərbaycanın daxil olduğu Sovet imperiyası mürəkkəb dəyişikliklər dövrü yaşayırdı. İdeologiyanın «böyük siyasi və əmək yüksəlişi» adı ilə xarakterizə etdiyi həmin vaxtda «SSRİ-də kapitalist təsərrüfatının ləğv edilməsi prosesinin başa çatması, ümumxalq və kooperativ-kolxoz mülkiyyəti formasında sosialist təsərrüfat sisteminin bərqərar olması, dərin mədəni inqilabın baş verməsi, sovet ziyalılarının yetişməsi, mətbuat, kino, radio, teatr və mədəni-maarif müəssisələrinin sayının artması» bu  yüksəlişin başlıca cizgiləri sayılırdı. Sovet xalqı ÜİK(b)P XVII qurultayının qəbul etdiyi ikinci beşillik planın (1933-1937-ci illər) yerinə yetirilməsi uğrunda mübarizəyə başlamışdı. Xalq kütlələrinin böyük bir qismi hələ də yoxsulluğun aşağı həddində yaşasa da, siyasi hakimiyyət və ideologiya «xalq təsərrüfatının yenidən qurulmasının və kollektivləşmənin başa çatdığını, sosialist inqilabının əsas vəzifəsinin yerinə yetirildiyini – yeni sosialist iqtisadiyyatının yarandığını» təbliğ edirdi. SSRİ-nin yeni konstitusiyasını qəbul edən Sovetlərin VIII fövqəladə Ümumittifaq qurultayında (dekabr, 1936-cı il) nəhəng bir ölkədə qurulan imperiyanın təşkilati işləri başa çatdırıldı, «istismarçı siniflərin ləğv olunduğu, sosialist millətinin formalaşdığı» elan edildi. XVIII qurultay SSRİ-də «sosialist cəmiyyəti quruculuğunun başa çatdırılmasını, tədricən sosializmdən kommunizmə keçilməsini», XIX qurultay (mart, 1939-cu il) isə «aparıcı kapitalist ölkələrinə çatmaq və onları ötüb keçmək» vəzifəsini qarşıya qoymuşdu.

Davamı

“Şahnamə”, “Gülüstan”, “Qabusnamə” ...

Davamı

- O, yenə ağlayır, senyor Tornatore.

- De ki, ağlamasın!

- Dedim.

- Nə oldu?

- Dedi, itil burdan!

- Hardadır?

- Sahildə, bayaqdan gözünün yaşını axıdır.

- Yaxşı, gəlirəm.

- Bəs mən indi neyləyim?

- İtil burdan!

Davamı

Qan qohumluğunun fəsadları

«Aydın Yol»çular23.09.2016

Mütəxəssislərin rəyinə görə, yaxın qohumların evliliyindən doğulan uşaqlar müxtəlif genetik xəstəliklərdən əziyyət çəkir, yaşıdları ilə müqayisədə normal inkişafdan geri qalır, bəzən əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu olurlar.

Davamı

Prezident İlham Əliyev Mingəçevir şəhərinə səfərə gəlib. Dövlətimizin başçısı xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzindəki abidəsi önünə gül dəstəsi qoydu.

Davamı

Qaranquş xisləti

Ədəbiyyat23.09.2016

Yazıçı Şərif Ağayarın “Gülüstan” romanı haqda bəzi qənaətlərim

Davamı