Bəhlul SEYFƏDDİNOĞLU

0

“Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz”

M.Şəhriyar

Davamı