İLAHİ HİKMƏT XƏZİNƏSİ

Davamı

İLAHİ HİKMƏT XƏZİNƏSİ

Davamı

İLAHİ HİKMƏT XƏZİNƏSİ

Davamı

İLAHİ HİKMƏT XƏZİNƏSİ

Davamı

İLAHİ HİKMƏT XƏZİNƏSİ

Davamı

"İlk dəfə sufiliyin cazibəsinə hələ bir neçə il bundan əv­vəl – insanı ecazkar sirlər aləminə sovuran “Sufizm mü­səl­man mə­də­niyyətləri kontekstində” kitabını – alt qatı yeni tu­tumlu hə­qi­qət­lər közərən sehrli mətnləri oxumağa baş­la­yan­da düş­müş­­düm..."

“Balaca adam siyahıdı və böyük adamın əla­mət­lə­rin­dən biridi..."

Davamı