(Xəstəliklər və onların müalicəsinin müxtəsər şərhi)

Davamı

Bu səhifəni uşaqlar, yeniyetmələr üçün hazırlamışıq. Amma bu heç də o anlama gəlməsin ki, səhifəmizi oxuyarkən böyüklər zövq almayacaq. Mütləq alacaqlar, çünki elm öyrənmək, savad almaq insanın əbədi, həmişəcavan arzularındandır. Bəşəriyyət zaman-zaman adamları iki yerə bölüb: savadlılara və bisavadlara. Bütün sivilizasiyalar ona görə sivilizasiya olub ki, içindəki savadlı kəsim, düşünən insanlar artıb, fərqli bir mədəniyyət yarada bilib.

Davamı

Fizika elminin nəhənglərindən hesab olunan dahi İsaak Nyuton Yuli təqviminə görə, 1642-ci ilin 25 dekabrında Likolnşir qraflığındakı Qrentem şəhərinin Vulstrop adlı kiçik bir kəndində xırda fermer ailəsində doğulub. Onun atası oğlunun dünyaya gəlişinə üç ay qalmış vəfat edib. İsaakın doğuşu vaxtından qabaq olduğuna görə həddən artıq zəif olub. Çoxları onun yaşayacağına inanmırmış. Deyilənə görə, körpəni uzun müddət xaç suyuna salmayıblar. Bir müddət sonra onun yaşadığını görən qohumları bu ayini yerinə yetiriblər.

Davamı

Bu səhifəni uşaqlar, yeniyetmələr üçün hazırlamışıq. Amma bu heç də o anlama gəlməsin ki, səhifəmizi oxuyarkən böyüklər zövq almayacaq. Mütləq alacaqlar, çünki elm öyrənmək, savad almaq insanın əbədi, həmişəcavan arzularındandır. Bəşəriyyət zaman-zaman adamları iki yerə bölüb: savadlılara və bisavadlara. Bütün sivilizasiyalar ona görə sivilizasiya olub ki, içindəki savadlı kəsim, düşünən insanlar artıb, fərqli bir mədəniyyət yarada bilib.

Davamı

Bütün dünyada tanınan İtaliyalı fizik, riyaziyyatçı, astronom və filosof Qalileo Qaliley, dünya elminin parlaq dühalarından biri hesab edilir. Onu “müasir astronomiyanın atası” da adlandırırlar. Stefan Havkinq Qaliley haqqında deyir: “Elm bütün kəşflərinə görə ona borcludur”.

Davamı