...ilk səhifələr çevirən kimi uçmaq üçün gözləyən nəşəli bir quştək (?)...

Davamı

döyüşlərdən salamat çıxmış ölüşgən ağacların (?)

Davamı

Onun cavanlıqdakı tünd qara, qalın saçlarının hara yoxa çıxması məni maraqlandırdı (?). 

 

Davamı

"…ayaqları qısa sarja şalvarda, islanmış səndəllərdə şən-şən dayanmışdılar"

Davamı