Kefli İsgəndərin monoloqu

Davamı

Otellonun son monoloqu

Davamı

İblisin monoloqu:

Davamı

Uilyam Şekspirin “Hamlet” pyesindəki Hamletin monoloqu Cəfər Cabbarlının tərcüməsində...

Davamı