Böyük rus şairi Sergey Yeseninin “Əlvida, Бакı” şeiri Azərbaycan dilində

Davamı

Əvvəlki ahəngdarlıqdan məhrum misralar...

Davamı

...Tarixin elə dönəminə gəlib çıxmışıq ki, bu gün milli mədəniyyətlər...

Davamı