«Aydın yol» qəzetinin 22 oktyabr 2016-ci il tarixində çap olunan 37(96) saylı buraxılışı

 • On min əlyazma - Dünya Yaddaş Xəzinəsinin 3 faizi Azərbaycana məxsusdur
 • “1956-cı ildə, küçədə insanlar atama yaxınlaşıb, ürək-dirək verirdilər”
 • Sabir Almazovun yarımçıq ömrünün yarpaqları, yaxud yadigar qalan şeirləri...
 • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı
 • Arşınmalçı Məcidin qəlbini kim ovsunlamışdı?
 • Maratın məktubu
 • Əsgərin “Leyla”sı
 • Əlişir Nəvainin söz dünyası
 • Gecə qonaqları
 • Misirdən köç – “İncil” bir tarix kimi
 • Əhd Sandığı – müqəddəs təbərrükün taleyi
 • Nobel mükafatçısının adı açıqlanan gün başqa bir laureat dünyasını dəyişdi
 • “Baş rolda: müasir mədəniyyətdə Putin”
 • Hitler narkotik aludəçisi olub
 • 90 yaşlı “Vinni-Pux”
 • “Sürrealist” yemək kitabı

və digər maraqlı yazılar yer alı

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 24 sentyabr sayında:

* "Şeyx Cüneyd türbəsi – daşlaşan tarix";

* "Atalar və oğullar" rubrikasında rəssamlar Mir Teymur Məmmədov və Pərviz Abbasovun eyni suallara fərqli baxışları;

* "Azərbaycanlı qadınlara qarşı erməni qətliamı (1918-1920-ci illər)";